1. STUBAKI SUPERSLALOM 2022.

Dostupan je Posebni pravilnik koji možete preuzeti ovdje.

Prijavni list preuzmite ovdje.